PARAFIA ŁOSEWOMenu główne


Strona główna


Wydarzenia


Kontakt


Galeria


Multimedia


Św. Rita z Cascii


O parafii


Historia


Duszpasterze


Liturgia


Ministranci


Schola i Chór


Grupy i wspólnoty


Chrzty


Śluby


Pogrzeby


Cmentarze


Ciekawe stronyDiecezja Łomżyńska

Radio Nadzieja

Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezja Łomżyńska"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)

chrzest

Uroczysty Chrzest w naszym kościele udzielany jest w dogodnym terminie dla rodziców, w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.30.


Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

-Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu).

-Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)

-Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania

-Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

-Jeżeli rodzice są spoza naszej parafii, potrzebne jest pozwolenie właściwego proboszcza na Chrzest w innej parafii.Obowiązki rodziców

Z porządku natury wynika, że przy chrzcie zadania i czynności rodziców dziecka są ważniejsze niż zadania chrzestnych.

 • Jest rzeczą doniosła, aby rodzice dziecka przed chrztem przygotowali się do świadomego udziału w nim, albo kierując się własną znajomością wiary, albo przy pomocy przyjaciół i innych członków wspólnoty, posługując się odpowiednimi środkami, którymi są książki, listy i katechizmy przeznaczone dla rodzin.
 • Jest rzeczą ważną, aby rodzice dziecka przyjmującego chrzest uczestniczyli w obrzędzie, podczas którego ich dziecko rodzi się ponownie z wody i z Ducha Świętego.
 • Rodzice dziecka mają w obrzędzie chrztu swoje ważne zadania. Nie tylko bowiem wysłuchują pouczenia celebransa i uczestniczą w modlitwie odmawianej przez całe zgromadzenie wiernych, lecz spełniają ponadto czynności liturgiczne, gdy:
 • publicznie proszą o chrzest dla dziecka;
 • kreślą znak krzyża na czole dziecka bezpośrednio po celebransie;
 • wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary;
 • niosą niemowlę do chrzcielnicy (należy to zwłaszcza do matki);
 • trzymają zapaloną świecę;
 • otrzymują specjalne błogosławieństwo przeznaczone dla matek i ojców.
 • Jeśli ktoś z rodziców dziecka nie może złożyć wyznania wiary, bo np. nie jest katolikiem, może zachować milczenie; żąda się tylko, aby wyrażając prośbę o chrzest dla dziecka, zamierzał lub przynajmniej się zgadzał wychować dziecko według wiary otrzymanej na chrzcie.
 • Po udzieleniu chrztu rodzice dziecka, wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek doprowadzić dziecko do poznania Boga, którego przybranym synem się stało, oraz przygotować do przyjęcia, bierzmowania i uczestnictwa w Eucharystii. Proboszcz niech im pomaga w spełnieniu tego zadania, posługując się odpowiednimi środkami.

Wymogi dla chrzestnych

Do przyjęcia zadania chrzestnego i wypełnienia czynności liturgicznych może być dopuszczony ten kto:

 • został wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy go nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i ma wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył szesnaście łat, chyba że biskup diecezjalny ustalił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz ze słusznej przyczyny dopuszcza wyjątek;
 • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiara i z zadaniem, jakie ma pełnić;
 • nie jest ojcem ani matka przyjmującego chrzest;
 • jest jednym chrzestnym lub jedną chrzestna, chyba że dopuszcza się parę chrzestnych;
 • należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego. Jeżeli rodzice przyjmującego chrzest wyrażą takie życzenie, obok chrzestnego katolika (chrzestnej katoliczki) można dopuścić jako chrześcijańskiego świadka chrztu człowieka ochrzczonego i wierzącego w Chrystusa, ale nie należącego do wspólnoty katolickiej.


Liturgia dnia:
Dane adresowe:Rzymsko-Katolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego
Łosewo 7
18-500 Kolno

tel.Ks.Proboszcz Gabriel Jastrzębski 507674606

Konto parafialne:Bank Spółdzielczy w Kolnie
08 8754 0004 0000 9003 2000 0010


Admin

szablony portali