PARAFIA ŁOSEWOMenu główne


Strona główna


Wydarzenia


Kontakt


Galeria


Multimedia


Św. Rita z Cascii


O parafii


Historia


Duszpasterze


Liturgia


Ministranci


Schola i Chór


Grupy i wspólnoty


Chrzty


Śluby


Pogrzeby


Cmentarze


Ciekawe stronyDiecezja Łomżyńska

Radio Nadzieja

Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezja Łomżyńska


Nasi Ministranciministranci łosewo

Ministranci z Księdzem Andrzejem Stypułkowskim 2010 rok


ministranci łosewo

Ministranci z Księdzem Dariuszem Wiznerem marzec 2017 rokModlitwy ministranckie


Modlitwa przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko tobie. Amen.

Modlitwa po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zasady Ministranta


1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant modli się za Kościół, za Ojczyznę i służy Jej rzetelną pracą.
7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
10. Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.

Przykazania Ministranta


1. Ministrant służy Bogu i Ojczyźnie, wzorowo spełniając swoje obowiązki.
2. Odznacza się posłuszeństwem wobec wszystkich
3. Służy Chrystusowi w bliźnich. Swoją postawą wnosi pokój i radość.
4. Pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca.
5. Przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
6. Odznacza się czystością w mowie, unika kłótni i sprzeczek.
7. Nie ulega nałogom.
8. Rozwija w sobie życie Boże poprzez modlitwę, rekolekcje, wspólne wyjazdy.
9. W każdym ministrancie widzi swego brata.
10. Szanuje przyrodę i wszystko co go otacza, widząc w tym dar Boży.

Hymn Ministrancki


Króluj nam Chryste
1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w hostii ukryty,
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
Odważnie, bo Jezus woła.


Liturgia dnia:
Dane adresowe:Rzymsko-Katolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego
Łosewo 7
18-500 Kolno

tel.Ks.Proboszcz Gabriel Jastrzębski 507674606

Konto parafialne:Bank Spółdzielczy w Kolnie
08 8754 0004 0000 9003 2000 0010

Inne

Zbiórki ministrantów w piątek o godz. 16:00


Admin

szablony portali