PARAFIA ŁOSEWOMenu główne


Strona główna


Wydarzenia


Kontakt


Galeria


Multimedia


Św. Rita z Cascii


O parafii


Historia


Duszpasterze


Liturgia


Ministranci


Schola i Chór


Grupy i wspólnoty


Chrzty


Śluby


Pogrzeby


Cmentarze


Ciekawe stronyDiecezja Łomżyńska

Radio Nadzieja

Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezja ŁomżyńskaŚw. Cecylia

Dziewica i Męczennica, Patronka Muzyki Sakralnej

Św. Cecylia żyła na przełomie II i III wieku w Rzymie. W młodości uczyniła śluby dziewictwa. Chociaż rodzice zmusili ją do małżeństwa z patrycjuszem Walerianem, ona wymogła na nim, aby uszanował jej dziewictwo, zwierzając się mu, że strzeże jej Anioł. Mąż Cecylii, pod jej wpływem, przyjął Chrzest Św., nawracając się razem ze swoim bratem Tyburcjuszem. Później wszyscy troje oraz towarzysze Tyburcjusza, również nawróceni i ochrzczeni, zobaczyli owego Anioła. Następnie zostali, wraz z Cecylią, umęczeni i ponieśli śmierć. Zgodnie z relacją P. Skargi, Święta była torturowana przez namiestnika cesarskiego Amalchiusza; żołnierze, w liczbie czterystu, olśnieni urodą młodej chrześcijanki, prosili ją, by wyrzekła się wiary. Ona jednak, trwając przy swej wierze, nakazała im, by czynili swoją powinność. Wstrząśnięci bohaterstwem Cecylii żołnierze nawrócili się i przyjęli Chrzest Św. Również sędzia prosił Cecylię, by nie narażała swego życia dla wiary, lecz gdy ona odmówiła i wyznała wiarę w Chrystusa, zawieszono ją nad ogniem rozpalonym w łaźni. Nie czuła jednak żaru i duszącej pary tylko powiew morskiej bryzy. W końcu po trzech dniach zabito ją uderzeniem topora. Krew, która uszła z ciała Św. Cecylii współwyznawcy zebrali do naczynia jako relikwię.

Śpiew czystego serca

Św. Cecylia uważana jest za patronkę śpiewu, muzyki kościelnej, chórów i organistów. Nie znamy wprawdzie jej związków z muzyką (według legend grała na organach, być może na harfie), ale można dowodzić piękna jej śpiewającej duszy - która uzewnętrznia się w postaci tworzonych do dziś wspaniałych pieśni - na podstawie fragmentu apokryficznej Pasji: gdy muzycy stroili instrumenty na weselne pieśni przed jej ślubem z Walerianem, ona wyśpiewywała w sercu chwałę Bogu.
Prawdopodobnie wyobrażenie o niej, jako o muzyku wywodzi się z błędnego tłumaczenia tego tekstu - pominięto słowa "w sercu". Nie jest to jednak przeszkoda, by czcić Św. Cecylię jako patronkę tych, którzy śpiewają oraz tworzą i wykonują muzykę kościelną, ponieważ nie ma piękniejszej pieśni nad śpiew czystej duszy kochającej Pana Boga i w Nim wszystkich ludzi. Piękno muzyki bierze się z piękna duchowego. Nie da się tworzyć pięknej muzyki z duszą czarną od grzechów, bez miłości i wewnętrznej łączności ze Stwórcą, który daje talent i umacnia w jego pomnażaniu, rozwijaniu.
Śpiewające serce Św. Cecylii przypomina nam o tym i uświadamia, że muzyk odchodzący od Pana Boga, łamiący zasady moralne idzie na manowce, a z nim ci, którzy mu wierzą, którzy ufają jego tekstom piosenek i zachłystują się muzyką, którą tworzy, wykonuje. Można udawać, że ktoś stworzył wspaniałe utwory, będąc daleko od Boga, ale trzeba stanąć przed tą prawdą, że gdyby ów człowiek kochał Pana Boga i pełnił Jego wolę, tworzyłby jeszcze lepsze, o wiele wspanialsze dzieła.
A tak, cóż, pozostaje tylko stwierdzić, że miał talent i próbował go rozwijać samemu. Ale człowiek bez Boga nigdy nie stworzy naprawdę wielkiego dzieła. To tylko ludziom, uwikłanym w cywilizację śmierci, wydaje się, że niektóre bezradne "pomruki" niszczonego talentu są czymś wspaniałym. Widzimy to zwłaszcza wśród młodego pokolenia, które zachwyca się nieraz np. rykami przypominającymi wycie diabła czy młócką automatycznej niby-muzyki, wprawiającej w stan ogłupiającego transu. A o niektórych tekstach już nie wspomnę...
Śpiew Św. Cecylii możemy usłyszeć w duszy - m.in. gdy słuchamy naprawdę pięknej muzyki lub w modlitwie. A zwłaszcza mogą go usłyszeć ci, którzy tworzą i wykonują muzykę. Im właśnie ta serdeczna Opiekunka wyprasza Łaskę zlania mocy Ducha Świętego na całą twórczość artystyczną. To ona wspiera ich wstawiennictwem przed obliczem Bożym podczas każdego koncertu, zawsze, kiedy tworzą piękną muzykę swoim śpiewem, komponując czy aranżując oraz grając na instrumentach. Nie zapominajmy o niej w modlitwach.
Prośmy, by pomagała nam dostrzegać rzeczywiste piękno muzyki, tworzonej pod natchnieniem Bożym i kierującej nas w stronę Zbawienia oraz aby otaczała modlitewną opieką wszystkich śpiewających i grających, a zwłaszcza twórców i wykonawców muzyki kościelnej.

Modlitwa: "Panie, wysłuchaj naszych próśb i za wstawiennictwem św. Cecylii daj nam to, o co prosimy. Amen".

Hymn do św. Cecylii

Niby echo z poza świata,
brzmi organów cudny ton,
Świętym hymnem w niebo wzlata,
wzbija się przed Boży tron.

Pieśń przedziwna, nas zachwyca,
skąd melodia cudna ta,
To Cecylia Męczennica
na organach Panu gra.

W niebie sunie za Barankiem,
orszak jasnych czystych dusz,
Białych lilii zdobny wiankiem,
barwny blaskiem rajskich zórz.

Niech nam dusze czystość zbroi,
niech nas zdobi cnoty kwiat,
Co niewinność dusze stroi,
w najpiękniejszą z wszystkich szat.

Kto chce Bogu śpiewać godnie,
kto Jezusa pragnie czcić,
Niech zapali cnót pochodnie,
świętych wzorem zacznie żyć.

O Patronko, proś za nami,
gdy iść trzeba w święty bój,
Grzech niech nigdy nas nie splami,
chlubą będzie sztandar Twój.

Modlitwa do św. Cecylii

Cecylio Święta, Patronko Nasza
Dziś chwałę Twoją ziemski chór ogłasza
Strażniczko harmonii,
z tonów czynisz piękny splot
By dźwięcznym, czystym był wspólny głos
Nauczycielko cierpliwości i wytrwania
Przyjm prośby nasze i błagania
By śpiewało nam się lżej
W swej opatrzności głos każdy miej
Doskonała Pieśniarko, Artystko w Niebiosach
Śpiewasz cudownie, Panu grasz na organach
Odkryj nam uczniom Twym skrawek Nieba
Bo dzisiaj dla Ciebie hymn rozbrzmiewa!


Liturgia dnia:
Dane adresowe:Rzymsko-Katolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego
Łosewo 7
18-500 Kolno

tel.Ks.Proboszcz Gabriel Jastrzębski 507674606

Konto parafialne:Bank Spółdzielczy w Kolnie
08 8754 0004 0000 9003 2000 0010

InneŚwięta Cecylia jest jedną z najsławniejszych męczennic Kościoła rzymskiego. W dawnych czasach nie przywiązywano najprawdopodobniej wagi do chronologii, dlatego też nie wiemy dokładnie, kiedy żyła św. Cecylia.
Jej życiorys został spisany dopiero w V wieku na podstawie tradycji ustnej, która w tamtych czasach była żywa i wierna. Żyła najprawdopodobniej na przełomie II i III wieku.
Niestety, w zachowanych opisach jej męczeństwa trudno odróżnić fakty historyczne od legend. Pochodziła z rodu patrycjuszy, była organistką (legendy mówią, że być może była niewidoma). Cecylia jako chrześcijanka złożyła ślub czystości.
Mimo że zmuszono ją do małżeństwa z poganinem Walerianem, nie tylko nie złamała ślubu, lecz jeszcze pozyskała dla Chrystusa swego męża i jego brata Tyburcjusza. Niedługo potem wybuchło prześladowanie chrześcijan. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską przez ścięcie mieczem.
Za czasów papieża Paschalisa I (817-824) znaleziono grób Cecylii w katakumbach św. Kaliksta obok krypty papieży. Jej ciało było nienaruszone, w pozycji leżącej, lekko pochylone ku ziemi. Papież kazał jej ciało przenieść do bazyliki św. Cecylii, postawionej na Zatybrzu w IV wieku ku jej czci.
Dzisiaj w ołtarzu bazyliki można podziwiać rzeźbę Maderny, przedstawiającą św. Cecylię w takiej pozycji, w jakiej znaleziono ją w katakumbach.
Ponieważ legenda głosi, że Cecylia grała na organach, które wówczas w Rzymie były bardzo wielką rzadkością, ikonografia przedstawia ją także z organami lub harfą, a święta została patronką muzyki kościelnej oraz chórów, poetów, śpiewaków i zespołów wokalno-muzycznych, muzyków, organistów, chórzystów, lutników, a także budowniczych instrumentów muzycznych i organów.
Jest też patronką niewidomych. W ikonografii św. Cecylia przedstawiana jest jako orantka. Późniejsze prezentacje ukazują ją w tunice z palmą męczeńską w dłoni. Czasami gra na organach. Jej atrybutami są: anioł, instrumenty muzyczne - cytra, harfa, lutnia, organy, płonąca lampka, miecz, wieniec z białych i czerwonych róż oraz lilii - oznaczających jej niewinność i męczeństwo.

Liturgiczne Wspomnienie Św. Cecylii obchodzone jest 22-go listopada; dzień ten jest świętem wszystkich kultywujących muzykę sakralną.


Admin

szablony portali