PARAFIA ŁOSEWOMenu główne


Strona główna


Wydarzenia


Kontakt


Galeria


Multimedia


Św. Rita z Cascii


O parafii


Historia


Duszpasterze


Liturgia


Ministranci


Schola i Chór


Grupy i wspólnoty


Chrzty


Śluby


Pogrzeby


Cmentarze


Ciekawe stronyDiecezja Łomżyńska

Radio Nadzieja

Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezja ŁomżyńskaKs. Marian Truskolaski (1923 - 2003)

Kapłan ten urodził się dnia 30 października 1923 roku w Sokołach. Jego rodzicami byli Paweł i Stanisława z Drągowskich. Pochodził z licznej rodziny - miał sześcioro rodzeństwa. Ojciec Mariana pracował przed wojną w sądownictwie, zaś po wojnie podjął pracę w Zarządzie Miejskim w Łomży. Marian Truskolaski od 1929 roku zamieszkał w Łomży. Po 7 latach ukończył miejscową Szkołę Powszechną im. Józefa Poniatowskiego. W 1937 roku zdał egzamin do Gimnazjum Ogólnokształcącego w Sejnach. Po roku nauki, z powodu trudnej sytuacji finansowej powrócił do Łomży, gdzie kontynuował naukę w Gimnazjum.
Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu miasta przez Rosjan uczęszczał do VII klasy Szkoły Średniej, równorzędnej III klasie Gimnazjum. Za czasów okupacji niemieckiej musiał pracować w piekarni jako robotnik. W okresie wyzwalania miasta przeniósł się do Sokół, gdzie podjął pracę jako urzędnik w Zarządzie Gminnym.
Po zakończeniu działań wojennych kontynuował naukę w IV klasie Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Maturę zdał w 1947 roku. Jesienią tego roku postanowił wstąpić do Seminarium Duchownego w Łomży. „Od najmłodszych lat marzyłem o stanie kapłańskim – napisał w podaniu – (...) obecnie pragnąłbym pracować na najzaszczytniejszej niwie, jaką jest służba Bogu i ludziom. Przy całkowitym zadowoleniu wewnętrznym i własnym udoskonaleniu może przyczyniłbym się choć w części do ratowania dusz ludzkich przed falami materializmu, a ucząc rodaków cierpieć i ufać, spełniłbym najwznioślejszy obowiązek katolika i Polaka”. Dnia 22 czerwca 1952 roku diakon Marian Truskolaski otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Łomżyńskiego Czesława Falkowskiego w katedrze łomżyńskiej.
Po święceniach ks. Truskolaski pełnił funkcję wikariusza w parafiach: Kolno (od 15.07.1952), Rzekuń (od 09.02.1957), Wysokie Mazowieckie (od 15.07.1959), Tykocin (od 30.06.1962), Andrzejewo (od 08.09.1963), Ostrołęka (od 18.09.1965). Dnia 01.10.1966 roku został mianowany proboszczem parafii Łosewo. Po roku czasu (od 22.10.1967) ks. Marian przeszedł na probostwo w Kuziach. Ostatnią parafią, w której pełnił posługę proboszczowską było Grabowo (od 28.12.1974 do 30.06.1992). Od 1 lipca 1992 roku ksiądz Truskolaski przeszedł na emeryturę.
Zamieszkał w Łomży we własnym mieszkaniu. Codziennie odprawiał Mszę św. w kościele OO. Kapucynów. Ks. Marian Truskolaski był osobą spokojnego usposobienia. Z natury był introwertykiem i samotnikiem; niewiele udzielał się towarzysko. Poświęcał się głównie modlitwie i refleksji.
Zmarł 2 lutego 2003 roku. Msza św. pogrzebowa odbyła się dnia 4 lutego w katedrze łomżyńskiej. Koncelebrze przewodniczył Biskup Łomżyński Stanisław Stefanek. Kazanie pogrzebowe wygłosił ks. kan. Józef Samluk. We Mszy św. wzięli udział liczni kapłani oraz rodzina śp. Mariana Truskolaskiego. Ciało zmarłego kapłana spoczęło w grobowcu rodzinnym na starym cmentarzu łomżyńskim.


Liturgia dnia:
Dane adresowe:Rzymsko-Katolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego
Łosewo 7
18-500 Kolno

tel.Ks.Proboszcz Gabriel Jastrzębski 507674606

Konto parafialne:Bank Spółdzielczy w Kolnie
08 8754 0004 0000 9003 2000 0010

Inne
Admin

szablony portali